مشاوره مالیاتی و بیمه ای

خدمات و مشاوره مالیاتی و بیمه ای

مالیات و پرداخت آن در کسب و کارها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پرداخت هایی که بابت مالیات صورت میگیرد نیازمند ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مثبته جهت رسیدگی های مالیاتی می باشد. موسسه رایاپارسه با سابقه چندین ساله در انجام امور مالیاتی شرکت های مختلف و همچنین مشاوره و حسابرسی مالیاتی همواره توانسته است با فراهم کردن اسناد و مدارک مناسب و ارائه گزارشات دقیق و به موقع، صاحبان مشاغل مختلف را در امور مالیاتی کسب و کارشان همراهی و حداکثر رضایت را کسب نماید. موسسه رایا پارسه در زمینه ی امور مالیاتی خدمات زیر را ارائه می نماید :
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی
تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
مشاوره و راه اندازی سیستم انبار و حقوق و دستمزد
مشاوره مالیاتی جهت اجرای صحیح قوانین مالیاتی در جهت پیشگیری از پرداخت مالیات مضاعف
انجام پیش رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده و مالیات بر عملکرد پیش از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری از جرائم احتمالی
انجام کلیه خدمات حسابرسی مالیاتی و تامین اجتماعی
تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد

جهت اطلاعات بيشتر و درخواست خدمات با ما تماس بگيريد 09157695506

خدمات و مشاوره مالیاتی و بیمه ایی

مالیات و پرداخت آن در کسب و کارها از جایگاه ویژه ای برخوردار است . پرداخت هایی که بابت مالیات صورت میگیرد نیازمند ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مثبته جهت رسیدگی های مالیاتی می باشد . موسسه رایا پارسه با سابقه چندین ساله در انجام امور مالیاتی شرکت های مختلف و همچنین مشاوره و حسابرسی مالیاتی همواره توانسته است با فراهم کردن اسناد و مدارک مناسب و ارائه گزارشات دقیق و به موقع ، صاحبان مشاغل مختلف را در امور مالیاتی کسب و کارشان همراهی و حداکثر رضایت را کسب نماید . موسسه رایا پارسه در زمینه ی امور مالیاتی خدمات زیر را ارائه می نماید :
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی
تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
مشاوره و راه اندازی سیستم انبار و حقوق و دستمزد
مشاوره مالیاتی جهت اجرای صحیح قوانین مالیاتی در جهت پیشگیری از پرداخت مالیات مضاعف
انجام پیش رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده و مالیات بر عملکرد پیش از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری از جرائم احتمالی
انجام کلیه خدمات حسابرسی مالیاتی و تامین اجتماعی
تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد

جهت اطلاعات بيشتر و درخواست خدمات با ما تماس بگيريد 09157695506

ورود و عضویت