تمدید گزارشات حسابرس بخاطر کرونا

21 نوامبر 2020
تمدید گزارشات حسابرسی برای ارسال سازمان امور مالیاتی 1399

تمدید گزارشات حسابرسی برای ارسال سازمان امور مالیاتی ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی تمدید مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹ | اطلاعیه تمدید گزارشات حسابرس | تمدید […]
ورود و عضویت